Kalendarium

Październik 2019
Wszystko zaczęło się w październiku 2019 r. Wówczas doszło do pierwszego spotkania  opiekunów dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Sulejówka.

Luty 2020

Powołano Zgromadzenie Fundatorów

14 marca 2020

Inauguracyjne spotkanie Zgromadzenia Fundatorów na którym w obecności Notariusza powołano organy Fundacji.

24 sierpnia 2020

Fundacja otrzymuje nr KRS i NIP

Grudzień 2020

Zakończenie realizacji pierwszego programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020. Poradnictwo specjalistyczne"

Marzec 2022

Rozpoczęcie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

28 sierpnia 2022

Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.