Utwórz ZBIÓRKĘ n​a Facebooku

Na Facebooku możesz zbierać pieniądze na rzecz organizacji non profit oraz inicjatyw, które są Ci bliskie.

Na komputerze zaloguj się do Facebooka.
Z lewej strony kliknij Zbiórki pieniędzy.
Wskazówka: Jeżeli nie widzisz Zbiórek pieniędzy po lewej stronie, kliknij Zobacz więcej.

Z lewej strony kliknij Zbierz pieniądze.
Kliknij Organizacja non profit.
Masz dwie możliwości:
      1. Przewiń, aby nas znaleźć.
      2. W pasku wyszukiwania wpisz Fundacja "Świat Integracji".
Z lewej strony wprowadź: Docelową kwotę, którą chcesz dla nas zebrać.
Walutę, w której mają być przekazywane środki.

Kliknij opcję Utwórz.

Wyświetlony zostanie wyskakujący ekran, za pośrednictwem którego możesz zaprosić znajomych do przekazania datku, udostępnić zbiórkę pieniędzy w swoich Aktualnościach lub samodzielnie przekazać datek na zbiórkę.
Jeżeli nie chcesz wykonywać żadnej z tych czynności, kliknij Nie teraz.